Tuesday, October 7, 2008

audio Sanh Ngọc Anh Thanh Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thân thế và Sự nghiệp

- 04/12/08 Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thân thế và Sự nghiệp


Download

- 07/10/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Việt Nam trong một Thế giới thay đổi từ Văn minh Văn Lang đến Hồ Quý Ly

Download

- 07/09/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Cái đinh vĩ mô lịch sử


Download

- 07/16/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Cái đinh vĩ mô lịch sử (tt)

Download

--------
http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
http://www.tuoitrequehuong.com//
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, theo dõi thời sự 1

No comments: