Tuesday, October 7, 2008

audio: Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền & Thủ tục bầu cử

audio: Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền & Thủ tục bầu cử

1, 2 :
Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền - Luật Gia Nguyễn Khắc Chính


bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


3, 4 : Thủ tục bầu cử - Luật Gia Nguyễn Khắc Chính

bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy

--------
http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
http://www.tuoitrequehuong.com/

No comments: