Wednesday, July 30, 2008

Luận Về Nhà Chính Trị Chân Chính

LS. Lê Quốc Quân

Với tâm hồn hướng thượng và khả năng hùng biện thiên bẩm, nhà chính trị chân chính phải có kỹ thuật quản trị xuất chúng và sự sửa mình đầy lý trí, vì họ là những người làm nên lịch sử.

Là nhà chính trị chân chính, bạn phải dẫn dắt thiên hạ đến thái bình và đem lại vinh quang cho tổ quốc mà bạn phụng sự. Bạn phải có quyết tâm cao, can đảm gánh vác những trách nhiệm lớn lao, giữ tấm lòng son và không phụ lòng lịch sử ! Làm nhà chính trị là bạn dấn thân cho một cuộc đấu cao đẹp. Bạn cam kết bước vào một sân chơi với tất cả phương tiện và thủ đoạn nhưng luôn luôn phải có lòng tin sắt son vào chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, của yêu thương đối với hận thù, của dân chủ tự do đối với độc tài, toàn trị. Là nhà chính trị thao lược, bạn phải có tài tổ chức; biết thu phục lòng người và dụng nhân như dụng mộc; biết đào tạo một thế hệ tương lai đủ bản lĩnh và tính tiên phong; biết nghiêm khắc nhận lỗi và can đảm tha thứ.

Là nhà chính trị chân chính, bạn phải hiểu được những khả năng lớn lao của con người nhưng cũng luôn ý thức được vị trí nhỏ nhoi của mình trước Tạo Hoá; cảm được những khúc quanh của lịch sử nhưng cũng hiểu được cả quá trình phát triển dài lâu của loài người trong vũ trụ mênh mông. Là nhà chính trị chân chính, Bạn phải chịu đựng gian khổ, biết hy sinh tư lợi để lo cho lợi ích chung; Bạn phải bền bỉ làm việc và kiên gan vượt qua tất cả. Những ngày mệt nhọc, những đêm dài thức trắng, những ánh mắt thâm quầng và tóc bạn có thể bạc trắng sau một đêm nhưng không làm cho tinh thần bạc nhược.

Tất cả vì chân lý

Là nhà chính trị chân chính, mắt của bạn rực cháy chân lý khi nhìn kẻ thù và nhỏ lệ xót thương cho những người dân đau khổ. Bạn có tầm nhìn vĩ mô nhưng thành thục những điều vi mô nhất. Bạn không chỉ hội tụ khả năng của một nhà cách mạng mà còn cả khả năng lãnh đạo và lắng nghe. Bạn lắng nghe tất cả nhưng không nghe gì cả và như không nghe gì cả nhưng đang lắng nghe tất cả. Là nhà chính trị chân chính, sự trung thành cột chặt với những hành vi của lý trí. Vượt lên trên những cảm xúc cá nhân là suy nghĩ thấu đáo về tình đồng chí. Vượt lên trên tình bằng hữu, tình gia đình là tình yêu tổ quốc quê hương, là nghĩa vụ với những di sản của thế hệ trước và tiền đồ của thế hệ mai sau.

Là nhà chính trị chân chính, Bạn có thể gục ngã một cách bất công trên đường đi tìm công lý nhưng Công lý - Tự do- Ấm no và Hạnh phúc cho đồng bào là điều bạn cần khắc cốt ghi tâm. Đó là điều mà trước, trong và sau khi chết nó hằng tồn tại với linh hồn bất tử của bạn như một định mệnh vinh quang mà Thượng đế đã trao tặng. Là nhà lãnh đạo chân chính, Bạn phải xem tất cả quyền lực chính trị chỉ là phương tiện để phục vụ muôn dân và phải biết rời bỏ nó ngay lập tức khi nó phản bội lại những mục tiêu trong sáng của con người. Là nhà chính trị chân chính bạn luôn phải nhớ câu “ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ” và phải hiểu một cách khiêm nhường lời của sử gia Tư Mã Thiên rằng:“Lập Danh là cái cao nhất của đức hạnh”.
(T D)

No comments: