Wednesday, July 23, 2008

audio Loạt bài phỏng vấn RFA liên quan đến việc csvn bán đất dâng biển VN cho TQ năm 1999-2000

2002

VN1:
VN2:
Phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính - HaNoi (2002)

-------------------------------------------------------------------
Download:


-------------------------------------------------------------------
Nghe files mp3, loạt bài RFA (2002) v/v csvn bán nước năm 1999-2000:
http://www.esnips.com/web/nd-LTLH?docsPage=5#files
-------------------------------------------------------------------

Loạt bài RFA v/v csvn bán nước năm 1999-2000: (download zip mp3 + unzip)
- RFA_phong van 1 (2002)
- RFA_phong van 2 (2002)

(
- http://www.esnips.com/doc/a934cd6c-3d43-4032-acb7-f9b5dc7d7e6c/rfa_vc_bannuoc_rm1
- http://www.esnips.com/doc/ba3ad462-1263-4a62-b099-b1e941a0228f/rfa_vc_bannuoc_rm2
)
-------------------------------------------------------------------

2007: Phỏng vấn Gs Nguyen Van Canh - Mỹ (download)
rfa_vc_bannuoc_nvc1_mp3.zip
rfa_vc_bannuoc_nvc2_mp3.zip

-------------------------------------------------------------------

2008: Hãy rõ ràng trong lập trường chống lại mộng bành trướng Hán tộc và cộng sản tay sai:
Hòa giải hòa hợp (vô điều kiện) với cs là tự sát !!
Tương quan giữa thế - lực ??

Diễn Đàn NVQG: 07-20-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn XươngDownload
------------------------------------------------------------------------------


Syhoang: 2007, nhân việc công an cs đàn áp sinh viên biểu tình tại Hanoi chống TC chiếm HS TS :

Get this widget Track details eSnips Social DNA


---------------------------------------------------------------------------

2002: Phỏng vấn Ls Tran Thanh Hiep - Phap
vtthiep062004p-TThiep-hiepuocbatbinhdang.mp3

2007: Phỏng vấn nhà văn Nguyen Xuan Nghia - Hải Phòng
20071209HSTS-TQ_pv_NXNghia_Sh-pv_HVThuy.mp3

2007: Nguy cơ mất biển Đông - Hạm trưởng Vu Huu San
vhs_nguy_co_mat_bien_Dong071507.wma

No comments: