Wednesday, July 30, 2008

Sơn Hà Nguy Biến 1-10; 11-20


Đoạn 1 đến đoạn 10
Bách Việt Nhân
Nguy Cơ Từ Biển Đông

Xác minh một từ-ngữ

Từ trước đến nay Việt Nhân vẩn thường gọi bộ chính trị Hà-Nội là “bọn việt gian buôn dân bán nước”, từ-ngữ nầy cho đến hôm nay không còn giá trị nửa vì những vấn đề như sau:

-Tay sai cuả “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” đã xử-dụng từ-ngữ nầy để chụp mủ cho những người dân đối kháng lại chế độ tại quốc nội. Trường hợp của ông Vi đức Hồi tại Lạng-Sơn là một điển hình.

-Từ-ngữ “việt gian” tự nó đã tạo nên một nghi kỵ nội tại mà người áp-dụng phải suy xét cả tình lẩn lý để biết chắc là mình đã không lầm lẫn mổi khi xét đoán, xử phạt bọn chúng, chính điều nầy đã tạo cơ hội cho tay sai của “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” lợi dụng để phản đòn, khiến cho người dân Việt ngần ngại khi phải phán xét bọn “tay sai thái thú tàu".

Xin quý bạn đọc bấm vào các link để đọc bài Sơn Hà Nguy Biến

Đoạn 1 Đoạn 2 Đoạn 3 Đoạn 4 Đoạn 5

Đoạn 6 Đoạn 7 Đoạn 8 Đoạn 9 Đoạn 10

Không ảnh trên cho thấy cửa vào nhưng cửa ra ở đâu? Dưới đây là sự suy đoán của Việt Nhân: cửa ra là nơi nước phải sâu và xa căn cứ để bảo vệ cho tàu ngầm một khi bị tấn công khoá cửa vào.1-
SonHaNguyBienNguyCoTuBienDong01


Video

http://www.youtube.com/watch?v=PTVYyrPm6jk

http://www.youtube.com/watch?v=VBKEp4mOp5E

http://www.youtube.com/watch?v=Os_39fe09RQ Hải chiến Hoàng-Sa p1

http://www.youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw Hải chiến Hoàng-Sa p2

http://www.youtube.com/watch?v=PifK5WsyDKM Hải chiến Hoàng-Sa p3

http://www.youtube.com/watch?v=ir1u1ClJtk0 Hải chiến Hoàng-Sa p4

http://www.youtube.com/watch?v=SjIK-Kef4A0 Tưởng niệm tử sĩ Hoàng-Sa

http://www.youtube.com/watch?v=SjIK-Kef4A0 Hải chiến Hoàng-Sa

Nguy Cơ Từ Biển Đông

Xác minh một từ-ngữ

Từ trước đến nay Việt Nhân vẩn thường gọi bộ chính trị Hà-Nội là “bọn việt gian buôn dân bán nước”, từ-ngữ nầy cho đến hôm nay không còn giá trị nửa vì những vấn đề như sau:

-Tay sai cuả “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” đã xử-dụng từ-ngữ nầy để chụp mủ cho những người dân đối kháng lại chế độ tại quốc nội. Trường hợp của ông Vi đức Hồi tại Lạng-Sơn là một điển hình.

-Từ-ngữ “việt gian” tự nó đã tạo nên một nghi kỵ nội tại mà người áp-dụng phải suy xét cả tình lẩn lý để biết chắc là mình đã không lầm lẫn mổi khi xét đoán, xử phạt bọn chúng, chính điều nầy đã tạo cơ hội cho tay sai của “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” lợi dụng để phản đòn, khiến cho người dân Việt ngần ngại khi phải phán xét bọn “tay sai thái thú tàu".

Dưới hai thể chế Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt-Nam Cộng-Hoà dù biết rằng có những người miền Nam nằm vùng hoạt động cho cộng sản Hà-Nội, ban ngày là người quốc gia nhưng ban đêm hoạt động cho bọn cộng sản nằm vùng vì họ là những người nằm kẹt giửa hai lằn đạn, nhưng các nhân viên cuả cơ quan chính quyền dưới cả hai thể chế vẩn không dám dùng từ-ngữ việt gian vì lý do rất đơn giàn là vì lòng nhân của quân dân miền Nam luôn xem họ là người Việt-Nam cho dù họ có hoạt động cho phía bên kia củng vì bất đắc dĩ mà thôi.

Lòng nhân ấy bây giờ đã cho thấy là đã không đặt đúng chổ, đúng nơi.

Hôm nay chúng ta không cho bọn chúng một cơ hội nào cả. Nghĩa là nhất quyết không nhân nhượng, không hoà hợp hoà giải với chúng như lời kêu gọi của Nguyễn Gia Kiểng mới đây.

-Qua những loạt bài chiến tranh Việt, Trung, những tài liệu không ảnh về hai quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa, sự so sánh cuả những bản đồ không ảnh cùng bản đồ diện địa trong một loạt bài “Án Sử” đã cho mọi người thấy rõ rệt, minh bạch những phần lãnh thổ, lãnh hải đã mất do “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” hiến dâng cho giặc Hán.

-Trong những ngày tháng gần đây, nhất là ngày 29/04/2008, “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” đã đón ruớc ngọn “cờ máu 5 sao” của Trung-cộng vào Sài-Gòn để xác minh chủ quyền của bọn rợ Hán trên lãnh thổ Việt-Nam. Bọn tàu phù đã nạt nộ, khi dễ ngay cả dân Việt trên đất nước Việt-Nam và coi vùng đất nầy như lãnh thổ của chúng.

Dân tộc Việt-Nam không thể để việc nầy xãy ra lần nửa trên lãnh thổ Việt-Nam.Ngày 29/04/2008 bọn thái thú Ba đình Hà-Nội rước rắn độc vào nhà.

-Đưa bọn rợ Hán vào sống trên đất Việt một cách công khai, áp dụng luât sổ đỏ để hợp thức hoá việc định cư của bọn tàu phù, mở rộng Hà-Nội để di dân Hán vào Hà-Nội. Dùng bọn côn đồ rợ hán để hành hung, giết dân tộc Việt ngày 29/06/2008 tại đường phố Hà-Nội. Phải đưa vụ án nầy ra trước hội đồng Liên Hiệp Quốc và đòi hỏi Trung-Cộng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một cách xứng đáng. Dân tộc Việt-Nam phải có nhiệm vụ vạch từng cọng cỏ tìm cho ra những con rắn con TC đang định cư trên lảnh thổ Việt-Nam và tống cổ bọn chúng về lại đất tàu.

-Sửa sách sử Việt theo lệnh rợ Hán, mang văn hoá Hán vào đất Việt để đồng hoá dân Việt.


http://tiengnoitudodanchu.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4827 bọn xã hội đen nầy có thể là bọn rợ Hán.

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=1043 bọn rợ Hán giết kỷ sư Phùng Lưu Trung tại Hà-Nội.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080710_chinese_murder.shtml bản tin của BBC xác nhận án mạng nầy tại Hà-Nội.

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=334 nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã đã xác nhận một lần nửa về cái chết của kỷ sư Phùng Lưu Trung.

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=3045

http://www.youtube.com/watch?v=xS9zWQ-T6mw

http://www.youtube.com/watch?v=lmgM0hQsId0

http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/news/20071224nguyenduyminh.mp3Với ba nguồn tin khác nhau được viết về một vấn đề - bọn rợ Hán giết dân Việt-Nam tại Hà-Nội - đã xác định rõ ràng bọn thái thú Ba đình Hà-Nội đã cõng rắn vào nhà.http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=1357 bọn tay sai thái thú Ba đình Hà-Nội bắn vào dân, bản tin từ Vietland.

http://www.youtube.com/watch?v=fqLMNuH_rzc video bọn tay sai thái thú Ba đình bắn vào dân đêm 19/07/2008.


-Qua sự khám phá mới đây cuả BS Nguyễn Xuân Quang trong bộ sách “Giải Nọc Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) Đông Nam Á) cho thấy nền văn minh cổ Đông Sơn vẩn còn tồn tại dưới triều đại nhà Lý trên ngàn năm nay (nhất là chử “Khoa Đẩu” vẩn còn tồn tại dưới triều đại nhà Lý) hiện đang bị chôn vùi dưới khu vực thành đô Hà-Nội. Bây giờ bọn thái thú Ba đình Hà-Nội lại cho mở rộng khu vực thành phố ra để đón rước bọn rợ Hán vào, điều nầy có nghiã là tiêu hủy tất cả những vết tích của nền văn minh cổ của tổ tiên để lại, như thế tội phá hủy văn hoá dân tộc theo lệnh bọn rợ Hán là một tội không thể nào tha thứ được.

Những dử kiện trên đã khiến cho Việt Nhân đi đến một quyết định là kể từ nay từ-ngử “bọn thái thú Ba-đình Hà-Nội” sẽ là tên chính thức để gọi bọn chúng.

Gọi bọn chúng là “thái thú Ba-đình Hà-Nội” có nghiã là bọn chúng không phải là người Việt-Nam nửa.

Bọn chúng chính là bọn rợ Hán đội tên Việt, nói tiếng Viêt, cưới vợ Việt, sống trên đất Việt và làm việc cho rợ Hán để chiếm đất Việt và đồng hoá dân Việt.

Như thế khi quyết định xử tội chúng dân tộc Việt-Nam sẽ không ngần ngại hay đắn đo gì để áp dụng luật pháp Đông-A đối với bọn chúng.

No comments: