Friday, July 25, 2008

Nội Bộ Cộng Sản Đấu Đá Nhau Vì Vụ PMU18

Nội Bộ Cộng Sản Đấu Đá Nhau Vì Vụ PMU18
(Tựa do chúng tôi đặt - phần âm thanh trích đăng lại từ Blog của Tắc Kè)

Vào ngày 20 tháng 07, 2008 vừa qua, trung tướng cộng sản Vũ Hải Triều đã có một buổi nói chuyện về lý do tại sao lại bắt hai nhà báo liên quan đến việc loan tin vụ tham nhũng tại PMU18. Chúng tôi xin trích đăng lại phần ăm tranh của buổi nói chuyện này từ Blog Tắc Kè để quý bạn đọc tham khảo.


1-

download

2-

download

3-

download

4-

download

5-

download

6-

download

7-

downloadhttp://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=418

No comments: