Tuesday, July 15, 2008

audio SH : chuyện kể cái chết của Võ Văn Kiệt, thời sự và cs

14/7/2008

SyHoang kể chuyện về cái chết của Võ Văn Kiệt, thời sự và về bản chất của cs ...
Tại sao ông VV K chết, ai giết ??
Tại sao Ban chỉ huy quân khu 4 bị "rớt máy bay chết" năm 2005, thời điểm hải quân TC bắn chết 9 ngư dân VN ở Thanh Hóa ??

1-

20080714SH_thoiSuVN_VVK_va csvn1.mp3
(nguyên bài)
20080714SH_thoiSuVN_VVK_va csvn1.mp3 -
(bài bị server cắt)

http://media.imeem.com/m/odf6YcGmoj/
http://www.imeem.com/people/_Npc0FJ/music/rJS2vWCa/20080714sh_thoisuvn_vvk_va_csvn1mp3/

SH:
" Muốn sống dưới chế độ cs phải làm quan, đi đêm với quan tham ! và có ngày gặp ma !
Làm dân thì phải làm dân ở những nước có chế độ tự do dân chủ !! "


20080614Thoisu_ve_VVKiet.mp3

2-


http://www.youtube.com/watch?v=z7quNQF_CNo


3-
http://www.google.com/search?hl=us&q=c%C3%A1i+ch%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+v%C3%B5+v%C4%83n+ki%E1%BB%87t&btnG=Search+Google&meta=

http://www.google.fr/search?hl=fr&q=c%C3%A1i+ch%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+v%C3%B5+v%C4%83n+ki%E1%BB%87t&btnG=Recherche+Google&meta=

No comments: