Friday, July 4, 2008

Bồi bút viết theo lệnh đặt hàng

Bồi bút viết theo lệnh đặt hàng !???

Tại sao ??

Bản chất:
BƯNG BÍT, BỊT MIỆNG, GIẢ DỐI, XẢO TRÁ, TRÁO TRỞ, BẠO LỰC KHỦNG BỐ, LUẬT RỪNG, VU CÁO


Vài sự kiện gần đây:
Đức Tăng thống Thích Huyền Quang vừa xuất viện về ...
Hòa thượng Thích Quảng Độ không tôn trọng truyền t...
Hòa thượng Thích Huyền Quang lâm bệnh nặng
HT Thích Hộ Giác kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng ...
7-2-2008 Do Phu - Tuong Thang - Dung Xa Mau
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tuyên bố về nhậ...
CSVN bất nhân đòi lên kế hoạch làm tang lễ cho Ðức...
Văn Phong của bọn Bồi Bút trước cơn bệnh của HT Thích Huyền Quang
Hòa thượng Thích Huyền Quang qua đời
Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang đã viên tịc...
Thông tư khẩn về lễ tưởng nguyện và thọ tang Đức T...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 6.7.2008
Ngưỡng Vọng Cuộc Đời và Hành Trạng Của Đức Đệ Tứ T...
Khối 8406 Thành Kính Phân ưu
Syhoang: thành kính phân ưu Đức tăng thống Thích H...
Lê Minh: CSVN âm mưu xóa sổ Giáo Hội Phật Giáo Việ...
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tại Việt Nam phân ưu...
Hòa thượng Thích Huyền Quang qua đời
Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang đã viên tịc...

Bài 13 : KHỦNG HOẢNG TÔN GIÁO GÓP PHẦN THÚC ĐẨY KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ

No comments: