Wednesday, July 2, 2008

Bằng chứng về thủ đoạn của cs: XIN - CHỜ - KHÔNG CHO

Bằng chứng về thủ đoạn của cs: XIN - CHỜ - KHÔNG CHO

Cái mặt nạ độc tài chuyên chế, tướt đoạt quyền con người, dân quyền, ngụy biện, lý sự cùn, luật rừng vi hiến, vi phạm Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị nhân quyên Liên hiệp quốc mà csvn đã tham gia ký kết, của cs đã rơi xuống !

Văn bản bác đơn xin biểu tình và thư ngỏ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Nếu theo dõi thời sự và , hiến pháp, "luật rừng", hành động của cs, người ta thấy bản chất của cs càng rõ :

Bưng bít, bịt miệng, xảo trá, tráo trở, ngụy biện, lừa bịp, nói lấy được, bạo lực khủng bố, luật rừng, ném đá giấu tay, vu khống, gây nghi kỵ, chia rẻ, ... vv

No comments: