Tuesday, July 15, 2008

Cài đặt fonts tiếng Việt

Unicode:

- Download Font Việt Nam
Trang Web của chúng tôi hiện đang sử dụng font Unicode. Vì vậy, để có thể xem được tiếng Việt (nếu quý vị chưa có bộ font này trên máy) thì quý vị cần phải download các font dưới đây và sau đó Install những font vừa lấy về vào máy tính của mình.
Download font Arial
Download font Times New Roman
Download font Tahoma
Download font Courier

- http://www.crpcv.org/common/Unicode_font.htm
- http://fontchu.com/unicode.htm
- Vietnamese Unicode Fonts
- Unicode for the Vietnamese Language
- Vietnamese Professionals Society
VPS Vietnamese TrueType fonts for use with Windows 3.1/95/98/ME/2000/NT/XP. Unicode fonts for Windows - Downloaded 305868 times - ...
- http://www.alanwood.net/unicode/fonts_windows.html

Fonts Việt:
- Font tieng Viet - Download font tieng Viet - Font tiếng Việt
- Support.vnn.vn
- Vietnamese IME
Vietnamese - Tiếng Việt, Vis duj: Tieesng Vieejt, Vi1 du5: ... Many other Unicode fonts can be found at VietUniFont Archive and Vietnamese Unicode Font ...vietunicode.sourceforge.net/download/vietime/readme.html
- Download Font VN
- Huong dan cai dat fon tieng Viet-
- Download font tiếng Việt - Fonts VNI - Font Unicode - Font ABC ...
- http://www.echip.com.vn/echiproot/weblh/andi/taifonvn.htm

Bộ gõ tiếng Việt:
- UniKey - Binary Download

Chuyển mã Việt:
- VietUni
- VietUni 2
- VietUni 3
- VietUni 4
- Viet-font Convert for Database - Nguyen Duc Khoan
Hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa các bảng mã tiếng việt Unicode dựng sẵn, .... Neu khong co font thi em co the download font tieng viet, bo go nhu unikey. ...

- VL View
Để đọc được Unicode, computer phải có Unicode font như những core font của Microsoft ... Khi dùng Outlook Express để đọc tiếng Việt , bạn phải có internet ...

- VN Macro gồm có những macro giúp bạn hoán chuyển chữ Việt Nam trong hồ sơ Winword từ 1 dạng font sang 1 dạng font khác, những dạng font có thể dùng gồm có : VPS, VIQR, VISCII, VNI, TCVN1 và Unicode.
VNMacros gồm có tất cả 30 macro hoán chuyển chữ Việt Nam từ một dạng font sang 1 dạng font khác với những tên dễ hiểu như :
VN.Macros.VIQRtoUni : hoán chuyển từ text VIQR sang Unicode
VN.Macros.VNItoUni : hoán chuyển từ text VNI sang Unicode
http://vlid.tripod.com/Macro/VNMacros.htm (trong word)

- http://vlid.tripod.com/

-------------------------------
- Install flash player để chạy video trong Firefox, ...
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player.exe
Download Java, Flash player
-
http://www.onthi.com/download/phan-mem-hay/

No comments: