Thursday, July 17, 2008

Giới Thiệu Nhạc Sĩ Cố Hương Tại Quốc Nội

Nhạc sĩ Cố Hương là một nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc đấu tranh - kêu gọi tự do dân chủ. Chúng tôi vừa mới nhận được một số nhạc phẩm của ông và xin giới thiệu cùng quý bạn đọc
No comments: