Tuesday, July 1, 2008

Nguy cơ VN mất biển Đông và mất nước

NVQG: 03-05-06: Nhà Tây Sơn: Gs. Trần Gia Phụng


download here

NVQG: 07-15-07: Nguy cơ mất Biển Đông: Học gỉa Vũ Hữu Sandownload here

NVQG: 09-02-07: Tiến trình xâm lăng và Hán hóa của Trung Quốc: Gs. Đinh Khang Hoatdownload here

Công Dân: 10-22-07: Bình luận gia Lý Đại Nguyêndownload here

- vasia-review061704p-HDbiengioi-hauqua.mp3 in m1bannuoc
- TQVN 04-10-25 NDT ban dat bien.wma in m1bannuoc


---
Học giả Vũ Hữu San cảnh báo rằng mất Biển Đông là chúng ta mất nước Việt Nam đó. Biển Đông là nơi khai sinh nuôi dưỡng nền văn hoá nhuốm màu hàng hải của giống nòi Việt Tộc Biển Đông là nơi khai sinh nuôi dưỡng nền văn hoá nhuốm màu hàng hải của giống nòi Việt Tộc. Và trước sau gì Trung Cộng cũng sẽ đánh Việt Nam. Có thể là chúng ta sẽ bị kéo dài cái gương 1000 năm ngày xưa đấy!
download here

No comments: