Thursday, July 10, 2008

BIA VINH NIỆM TRẦN VĂN BÁ TẠI PARIS

Thành phố Paris đã chính thức ký quyết định cho dựng một tượng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thủ đô nước Pháp.

Chính tại thành phố Paris, năm 1990, Hố Chí Minh đã bị phũ nhận. Và cũng chính thành phố Paris, hôm nay, vinh danh Trần Văn Bá.

Đây là một biến cố vô cùng quan trọng về mặt chánh trị và tinh thần.

Kể từ thế kỷ 19, khi người Pháp quyết định yểm trợ Nguyễn Ánh can thiệp vào Việt Nam, đến Hiệp Định Paris năm 1973, thành phố Paris luôn luôn là một chiến tuyến đấu tranh chánh trị hàng đầu trong vấn đề Việt Nam.

Ta còn nhớ : trong suốt 2 cuộc chiến gọi là « Chiến Tranh Pháp » và « Chiến Tranh Mỹ » tại Việt Nam, khối cộng sản quốc tế cùng với các đảng phái và phong trào tả khuynh ở các quốc gia dân chủ đặc biệt ở Pháp, đã tuyên truyền huyễn hoặc dư luận, cáo buộc người Việt quốc gia chỉ là một bọn phát xít cực hữu quá khích, hay một lũ tay sai của thực dân Pháp, hoặc một đám ngụy đầy tớ của đế quốc Mỹ.

Gần đây hơn, tại Paris, vào tháng 5 năm 1990, vì bị chính giới và dư luận phản đối quyết liệt, tổ chức UNESCO đã phải hủy bỏ dự án vinh danh Hồ Chí Minh như một « anh hùng giải phóng dân tộc », một « nhà văn hóa lớn », do chế độ Hà Nội và 13 quốc gia cộng sản lúc bấy giờ sách động chủ xướng.

Và hôm nay, cũng chính thành phố Paris do cánh Tả của chính trường Pháp điều khiển, quyết định vinh danh Trần Văn Bá : Trấn Văn Bá của tuổi trẻ Việt Nam, nhà ái quốc, nhà dân chủ, chiến sĩ tự do. Và như thế, xuyên qua Trần Văn Bá, là cả lý tưởng tranh đấu trường kỳ của người Việt quốc gia cho độc lập, tự do và tiến bộ, đã phải được công nhận.

Lể khánh thành được dự trù vào

ngày 27 tháng 9 năm 2008, bắt đầu từ 17g,
với sự tham gia của giới chánh trị, giới học giả, giới truyền thông, giới văn hóa ở Pháp, v.v.


Địa điểm sẽ được thông báo sau.
Nhân dịp nầy hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp sẽ kết hợp cùng một số hội đoàn tổ chức một ngày văn hóa tại phòng khánh tiết của tòa thị chính quận 13, Paris.

Đây là một dịp hiếm có để cộng đồng Việt Nam động viên và biểu dương sự đồng thuận trên quan điểm :

Bia vinh niệm Trần Văn Bá tại Paris là niềm hãnh diện lớn,là thắng lợi trọng đại của người Việt tự do.

Bia vinh niệm Trần Văn Bá sẽ làm sáng tỏ trước công luận lý tưởng tranh đấu trường kỳ của người Việt Quốc Gia, sẽ xác định ý nghĩa đích thực của cuộc di tản đẫm máu của Thuyền Nhân Việt Nam, sẽ cung ứng cho các thế hệ mai sau một chất men kích thích cho tư tưởng và hành động.

Do đó, để mang tất cả những ý nghĩa trên, chiến dịch dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá phải do chính cộng đồng Việt Nam đồng thanh chủ động thực hiện một cách khẳng khái bằng cách :

• Đóng góp và vận động đóng góp tài chánh để xây dựng một cột bia khang trang.
• Tích cực tham gia vào tổ chức ngày khánh thành tượng bia
• Tích cực phổ biến tin tức và quảng bá chiến dịch trong cộng đồng
• Tham gia đông đảo buổi lể khánh thành và ngày văn hóa 27 tháng 9 năm 2008
Trương Tấn Trung
Trần Văn Bá Tương Hội

Cách thức tham gia và đóng góp xin vào xem : www.tranvanba.org

No comments: