Saturday, July 12, 2008

Bản Đồ Trung Cộng + Hoàng Sa & Trương Sa


Bản Đồ Trung Cộng với Hoàng Sa & Trường Sa (Từ 1 công ty Du Lịch)
Nguồn: http://www.travelchinaguide.com/images/map/china/n-china-map.gifNguồn: http://www.chinatour360.com/images/map/map-china.gif
Travel China Guide Brochure (Chương Trình Du Lịch tại Trung Cộng, bấm vào link, trang số 6) http://www.travelchinaguide.com/download/brochure.htm
6-Day Pearl Tour of South China Sea (Xisha / Paracel Islands) and Hainan Island (Tour Du Lich 6-Ngay ta.i bie?n Do^ng ( Hoa`ng Sa / Truong Sa)
http://chinatravelz.com/tour/china_view.asp?id=149
Foreign Ministry Spokesperson Kong Quan's Remarks on Vietnam's first organized tour to the Nansha Islands
http://wcm.fmprc.gov.cn/ce/cein/eng/fyrth/fyrth/t93490.htm
Hainan Island
http://www.freesanya.com/hainan.htm
Tourism: Xisha Islands put on tourist map
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-08/10/content_6021378.htm

---------------------------------------------------------------------------
Links:
Công hàm Phạm văn Đồng 1958 dâng Hoàng Trường Sa cho Trung cộng
http://blog.360.yahoo.com/blog-ONZ9uHAydKjLCkkUWxKpFHzAr9rEuNdy?p=212

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất - Không Còn Trường Sa Hoàng sa...
Sẽ có phố đêm Hoàng Trường Sa ? Cơ hội bỏ lỡ !

No comments: