Monday, July 7, 2008

Chuyên lá cờ, đạo đức và dân chủ

Lịch sử những lá cờ Việt Nam, ...
Hồ chí Minh và đạo lý !
Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

CHUYỆN LẠ: !!!?

- Cờ đỏ sao vàng có xuất xứ từ bên TC, tỉnh Phúc Kiến (xem phim "Vạn lý trường chinh"): nói lên tinh thần nô lệ ngoại bang, trí tuệ thấp kém (sao chép).

- Tại sao lại lấy cờ đảng làm cờ một nước ? : nói lên tư tưởng độc tài độc đoán, vô lễ với tiền nhân, áp chế và xem thường dân, không tôn trọng lịch sử đấu tranh của dân tộc có 4000 năm văn hiến.

- Mang lá cờ đỏ búa liềm, hình ông Mac-Le (ngoại lai) buộc cả một dân tộc tôn thờ là nghĩa lý gì ? Chuyện chỉ có ở những nước cs, người dân ở những nước tự do dân chủ không bao giờ chấp nhận chuyện này !!

- Sự nô lệ, lừa mị này đã được HCM chứng minh suốt cuộc đời ông (đọc di chúc HCM), và đcsvn chứng minh đến 2008 (đọc hiên pháp cs, và cương lĩnh đcsvn, luật "rừng", nghi định "rừng")

Những điều trên chứng tỏ "lãnh đạo" đã không có tinh thần "độc lập, tự do" thì làm sao người dân sống trong nước này lại có "độc lập tự do" !? Đó chỉ là sự độc tài toàn trị, nói một đàng làm một nẻo, lừa mị.

Thực tế 60 năm qua người dân đã thấy gì, đcs đã làm gì cho dân ??
- Ép dân phải nô lệ đảng (qua khẩu hiệu sai trái, mù quáng, lừa mị: yêu nước là yêu xhcn --> yêu đảng ; qua "đạo đức cách mạng"; qua "tư tưởng HCM");
- Đảng khống chế, đàn áp, tiêu diệt những người dân (khác chính kiến, tôn giáo, tổ chức, đảng phái khác) yêu nước có tư tưởng khác biệt !
- Đảng tự nguyện nô lệ cncs, xhcn, nô lệ ngoại bang : cncs để giữ quyền lực độc tôn độc tài đặc lợi; tư bản : để móc dola thành tư bản đỏ ;
- Đạo đức của cs là " Đạo đức cách mạng" (vô sản) : thủ đoạn lừa mị, nhồi sọ, bóp méo để bảo đảm quyền lực độc tôn, tiêu diệt mọi khác biệt tư tưởng, sự thật lịch sử, công lý, công bằng, tự do, dân chủ, nhân quyền !
- Đảng đặt quyền lợi của đảng trên quyền lợi của dân, đất nước, dân tộc ! Đảng không dựa vào dân, không phát triển nội lực dân tộc một cách đúng đắn, đầy đủ ! Đảng chỉ lợi dụng, bóc lột dân, xem dân là món hàng mua bán đổi chác. Đó là sự bất công, phản bội dân. Từ đó việc dâng đất bán biển, đảo, tài nguyên đất nước cho ngoại bang (để được bảo hộ về vị trí quyền lực, quyền lợi đảng) là chuyện dễ hiểu.

Từ đó, chuyên mất nước, bị ngoại bang "đô hộ" về chính trị, kinh tế, đất đai, tài nguyên là chuyện dễ dàng, ngoại bang chỉ cần mua chuộc, cài đặt, khống chế vài người chót bu trong đảng !
Đa số dân không biết gì cả, vì bị bưng bít, cấm đoán, khủng bố, suốt đời chỉ làm nô lệ !

Đó là cái vòng kim cô, cái nguy hiểm của cơ chế cs, độc tài toàn trị, so với thể chế dân chủ đa đảng, với tam quyền phân lập độc lập ( hành pháp -nhà nước- , tư pháp -tòa án- , lập pháp -quốc hội-), không là công cụ tay sai của đảng và tự do truyền thông báo chí tư nhân; quân đội, công an cũng phải độc lập với đảng !!

Trong thể chế cs, độc tài, đảng NGỒI trên hiến pháp, luật pháp, nhà nước, tòa án, quốc hội, công an, quân đội, mặt trận tổ quốc, hội đoàn, báo chí, ... Tất cả đều là công cụ tay sai của đảng !!

Trong thể chế DÂN CHỦ người dân làm chủ thực sự lá phiếu của họ, có quyền tự do ngôn luận, tư tưởng, có báo chí tư nhân; có quyền hội họp, lập hội; có quyền ứng cử, bầu cử, tranh cử; ... có quyền thay đổi chính phủ cai trị qua lá phiếu, qua những cuốc biểu tình phản đối chính sách sai trái, bất công, độc tài của nhà nước ! Công an, quân đội phục vụ cho đất nước, nhân dân, độc lập với đảng ! Đảng phái không được quyền xử dụng ngân sách quốc gia, không có quyền hạn gì với dân !! Nhà nước phải tuân thủ công ước quốc tế, hiến pháp, luật pháp !

Quyền biểu tình là quyền cơ bản của dân, tổ chức ! Chỉ cần thông báo cho nhà nước chứ không là XIN/CHỜ/KHÔNG CHO, công an cảnh sát có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo vệ dân, sự thành công của cuộc xuống đường để chứng tỏ nhà nước " của dân, do dân, vì dân" trước dư luận trong và ngoài nước !

Đó là sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đảng để phục vụ tốt cho dân, cho nước, để được dân tín nhiệm, bầu lên ! Quyền làm chủ của dân mới thật sự được tôn trọng, bảo vệ; công bằng mới được thiết lập. Đó "của dân, do dân, vì dân", không như lý luận cùn của cs.

Chuyện bán đất, dâng biển, mất nước KHÔNG thể xảy ra trong thể chế dân chủ !! Nếu xảy ra, chính phủ phải phản đối, đánh lại và la làng trước LHQ; dân sẽ biết NGAY nhờ có đảng phái đối lập, báo chí và buộc chính phủ phải thay đổi, từ chức; không có chuyện lén lút dâng bán nước !!

( trích trên mạng internet)

No comments: