Wednesday, July 9, 2008

Video: Giáo Dân Nhà Thờ Fatima - Phố Bà Triệu - Hà Nội Kêu Cứu Hải Ngoại

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội

Sự kiện nhà thờ Fatima phố Bà Triệu - Hà Nội đã bị cưỡng chế như thế nào? Mặc dù giáo dân Fatima đã nhiều lần khiếu kiện yêu cầu chính quyền phải trao trả nơi thờ phượng và nơi đọc kinh cho giáo dân, nhưng họ vẫn làm ngơ. Giáo dân quyết tâm đấu tranh bằng cách lập một bàn thờ Đức Chúa ngay bên trong ngỏ hẻm xát bên đất nhà thờ, và hàng ngày ngồi đọc kinh ngay tại con hẻm nhỏ này.

Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của giáo dân Fatima kêu cứu hải ngoại qua 3 đoạn video. Bà Thông đại diện cho giáo dân Fatima sẽ chỉ cho quý bạn đọc thấy rõ những phần đất nào của nhà thờ Fatima đã bị cưỡng chế.

Xin quý bạn đọc bấm vào các link dưới để xem video

Đoạn 1
Giáo Dân Nhà Thờ Fatima Kêu Cứu 1/3


Đoạn 2
http://www.youtube.com/watch?v=W0_yY0rIm9I

Đoạn 3
http://www.youtube.com/watch?v=IcHCJmBXoTQ

No comments: