Wednesday, July 9, 2008

Phông chữ tiếng việt - Bộ gõ

Phông chữ tiếng việt


Download phông chữ Việt
Phông chữ Việt trên trình duyệt
Luật gõ tiếng Việt thông dụng

DOWNLOAD FONTS, BỘ GÕ TIẾNG VIỆT

Để giúp các khách hàng VNN-Internet nói riêng và người sử dụng Internet nói chung, khi dùng các font chữ tiếng Việt, chúng tôi cung cấp một số loại font chữ thông dụng, và bộ gõ sau:

Bộ gõ tiếng Việt:
http://fontchu.com/tiengviet.htm gõ, chuyển
http://www.easyvn.com/vnedit.php

Download
Bộ gõ Vietkey mới bao gồm cả phần chuyển font tiếng Việt sang Unicode dưới dạng ZIP file kích cỡ 10 Mb
Download Bộ gõ Vietkey 2000 dưới dạng ZIP file kích cỡ 1 Mb
Download Bộ gõ VIETKEY 4.09 và một font chữ dạng bitmap (fixfont) dưới dạng file .ZIP, kích cỡ 2 Mb.

UniKey
http://www.unikey.org/forum/viewtopic.php?t=1755

Mviet:
http://www.mvietx.com/
http://mviet.org/download/

VPSkey:
http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69

VPSKeys 4.3 (latest version) - Downloaded 624118 times - Vietnamese Keyboard Driver for Win95-98, ME, NT4, Win2000 and Win XP View VPSKeys User manual online (Vietnamese version, English version)

VpsKeys 4.2 rc2 - Downloaded 174859 times - Vietnamese Keyboard Driver for Win95-98, ME, NT4, Win2000 and Win XP View VPSKeys User manual online (Vietnamese version, English version)

Cẩm Nang Chỉ Dẫn Cách Sử Dụng VPSKeys 4.x - Downloaded 67588 times -

VPSKeys 4.x online User Manual - Downloaded 22247 times -

VPSKeys 4.1c - Downloaded 21652 times - Vietnamese Keyboard Driver for Win95-98 and NT4

----------------
Font tiếng Việt Unicode :
Download Bộ font Unicode dưới dạng ZIP file (kích cỡ 5 Mb)

Bộ font TCVN:
Download Bộ cài font ABC 2.0 trong môi trường Windows dạng .zip, kích cỡ 3 MbDownload Bộ cài font ABC 2.0 trong môi trường DOS dạng .ZIP, kích cỡ 7 Mb

Font Bách khoa TPHCM
Download Bộ font Bách khoa dạng .ZIP, kích cỡ 515 Kb

Download Font VN

http://fontchu.com/others.htm
http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=22
http://www.tti-us.com/uvn/index.html
http://www.tti-us.com/uvn/unicode.html
http://www.vovisoft.com/
----------------------
http://support.vnn.vn/tiengviet/
http://www.vovisoft.com/
----------------------

http://www.intelnew.com/baiviet/yahoo-tv/yahoo-chuviet.htm
http://www.intelnew.com/

No comments: